Màster en Identitat Europea Medieval

Accés

VIES D'ACCÉS

D’acord amb el que estableix la Normativa Acadèmica dels Estudis Universitaris oficials de  Màsters de la Universitat de Lleida, les vies d’accés al Màster les trobareu AQUÍ. (https://www.udl.cat/ca/serveis/aga/secciomatricula/masters/index.html)

PERFIL DE L'ESTUDIANT

El Màster s’ofereix en la formació d’aquelles persones interessades en cursar la carrera de la recerca, així com als professionals vinculats als diferents àmbits de la gestió cultural.

Titulacions directament afins:

    1- Història, Història de l'Art i Filologies (Llengua i Literatura)

    2- Lingüística, Humanitats, Filosofia i altres titulacions de l'àmbit de les Humanitats

CRITERIS DE SELECCIÓ

El nombre màxim de places és de 23 estudiants.

Si la titulació no es directament afí s'haurà d'aportar documentació que demostri que l'estudiant ha cursat alguna tipologia d'estudi (assignatura, postgrau, etc.) relacionada directament amb l'àrea de coneixement del màster.

Si el nombre d'aspirants a cursar el màster fos superior al nombre de places ofertades, la Comissió d'Estudis del Màster realitzarà un procés de selecció dels alumnes que finalment el cursaran. En aquest procés es valorarà:

1. L'afinitat de la titulació:

    1- Història, Història de l'Art i Filologies (Llengua i Literatura)

    2- Lingüística, Humanitats, Filosofia i altres titulacions de l'àmbit de les Humanitats

    3- Dret, Didàctica de les Ciències Socials, Antropologia, Turisme i altres titulacions de l'àmbit de les Ciències Socials.

2. La nota mitjana de l'expedient de l'alumne que consta al certificat acadèmic oficial de la titulació d'accés. No es pot accedir al màster amb un altre màster.

3. En cas de que dos o més alumnes tinguin la mateixa qualificació es tindrà en compte la qualificació de les assignatures relacionades amb l'àrea de coneixement del màster.